دکتر خدیجه میرزایی


متخصص تغذیه و رژیم درمانی_عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اطلاعات تماس

کلینیک دکتر میرزایی

ما چه رژیم هایی را برای شما فراهم می کنیم؟

Buy now